Statystyki:
- w tym roku: 50235
- w tym miesiącu: 7709
- dzisiaj: 850
- w ciągu godziny: 29
- gości online : 5

Twoje dane:
- IP: 54.196.244.245
- unknown
- Wychodzisz z compute-1.amazonaws

 
 
  Strona główna /

Walentynki
data dodania: 2016-02-05 10:11:47

Ferie z SOKiS
data dodania: 2016-02-05 09:56:31

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów.
data dodania: 2016-02-04 08:54:08
Wójt Gminy Janów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów. Dokument wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Janów w pok. 16, można go także pobrać w formie elektronicznej (załącznik do obwieszczenia). Wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu należy składać w okresie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w formie pisemnej do Urzędu Gminy, 42-253 Janów, ul. Częstochowska 1, lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-mail: - gmina@janow.pl).

Zwrot podatku akcyzowego w 2016 r
data dodania: 2016-02-03 08:29:20
Szanowni Rolnicy, przypominamy, że każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie do 29 lutego 2016 r. Wnioski wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy Janów

Drużyna Powiatu - nabór uczestników
data dodania: 2016-02-01 09:49:40
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, jako Partner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu częstochowskiego, prowadzi nabór uczestników do realizowanego w latach 2016-2017 Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 

XVI Sesja Rady Gminy Janów
data dodania: 2016-01-28 13:44:17
27 stycznia 2016 r. odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Janów, której głównym przedmiotem obrad było uchwalenie budżet gminy Janów na 2016 r. Zgodnie z podjętą uchwałą dochody gminy planowane są na kwotę 17 369 637,12 zł, zaś wydatki planowane są na kwotę 17 029 584,68 zł. Na zadania inwestycyjne gmina chce wydać kwotę 1 925 385,07. Priorytetem będą przedszkola i oddziały przedszkolne. W tym zakresie gmina planuję rozpocząć budowę przedszkola w Złotym Potoku, jak również chce przebudować i dostosować do nowych wymogów związanych z ochroną przeciwpożarową pomieszczenia przedszkole w Szkole Podstawowej w Janowie, Lusławicach i w Gimnazjum w Piasku. Po uchwaleni budżetu radni przyjęli wieloletnią prognozę finansową oraz wyrazili zgodę na kontynuowanie członkostwa Gminy Janów w stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”

Wyjazd do teatru
data dodania: 2016-01-28 12:49:43
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie organizuje wyjazd dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie na sztukę pt.: "Niesamowite Przygody Robaczka-Kłaczka". Cena biletów 15,00 zł, transport oraz opiekę zapewnia SOKiS. Zapisy przyjmujemy w siedzibie SOKiS oraz pod nr tel. 34 327 81 08. O udziale w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjazd do teatru w dniu 16 lutego 2016 r. o godz. 8.30.

Działamy dzięki Wam, z Wami, dla Was
data dodania: 2016-01-26 10:24:45
W sobotę, 16 stycznia 2016 roku w Janowie świętowaliśmy jubileusz 10-lecia działalności Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu, jako gminnej instytucji kultury posiadającej osobowość prawną (od 1 stycznia 2006) Wśród zaproszonych gości obecny był Jan Miarzyński – członek Zarządu Powiatu, Joanna Haładyn – Przewodnicząca Komisji ETZ Powiatu Częstochowskiego, Joanna Ścigaj – Wójt Gminy Janów, Stefan Zatoński – Przewodniczący Rady Gminy Janów oraz radni. Zaproszeni zostali wszyscy, z którymi SOKiS współpracował w ciągu minionej dekady.

Początek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | Następne >>>

 
  Dane kontaktowe i informacyjne

Urząd Gminy w Janowie
ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów

tel. 34 3278048, 34 3278501