Strona główna / Szkolny elementarz

Szkolny elementarz
data dodania: 2012-02-09 11:13:32
W poprzednim wydaniu „Echa Janowa” opublikowaliśmy materiał dotyczący sytuacji w gminnej oświacie. Przypomnijmy tylko najważniejsze dane. Łącznie w naszej gminie do szkół uczęszcza 522 uczniów, z którymi pracuje ponad 70 nauczycieli. Dziesięć lat temu mieliśmy 792 uczniów, czyli ponad połowę więcej, niż obecnie. Tak znaczny spadek ilości uczniów sprawił, że wszystkie szkoły, oprócz Gimnazjum w Piasku, muszą być dotowane z budżetu Gminy. Łącznie na oświatę i wychowanie wydaliśmy w ubiegłym roku 6,4 mln zł. Subwencje oświatowe z budżetu państwa to 4,4 mln zł. Z prostego rachunku wynika, że z budżetu Gminy musieliśmy dołożyć dwa miliony złotych.

W bieżącym roku „dziura” budżetowa może być jeszcze większa, tym samym obciążenie budżetu jeszcze bardziej bolesne. Bolesne, bowiem im więcej wydamy na oświatę i wychowanie, tym mniej przeznaczymy na niezbędne, oczekiwane przez wszystkich mieszkańców inwestycje m.in. w infrastrukturę drogową, kanalizację, uzbrojenie terenów i inne konieczne do rozwoju Gminy inwestycje. Czy jednak tak musi być? Czy nie ma innego sposobu, niż „przeciąganie krótkiej kołdry” z inwestycji na bieżące wydatki oświatowe? Oczywiście, nie. Chociaż przekładanie z jednej szuflady do drugiej jest najprostszym rozwiązaniem, nie wymagającym najmniejszego wysiłku, nie powodującym napięć i konfliktów. „Rozwiązaniem” idealnym dla kogoś, kto chce mieć święty spokój i nie zastanawia się nad tym, co będzie za rok, dwa lata, pięć lat. Dla przyszłości Gminy i jej mieszkańców - czyli nas wszystkich - byłoby to najgorsze z najgorszych rozwiązań.

Zanim jednak odpowiemy sobie na pytanie, jaka jest alternatywa, przedstawimy kolejną porcję liczb i prognoz dotyczących oświaty. W Szkole Podstawowej w Lgoczance uczy się obecnie 69 uczniów. Za rok będzie 65, za dwa lata - 61, a za trzy - 50. Opiekę dydaktyczną nad uczniami sprawuje 15 nauczycieli. W ubiegłym roku budżet Gminy dołożył do funkcjonowania szkoły ponad 194 tysiące złotych, w tym finansowaną z budżetu Gminy dopłatę do średniej pensji dla nauczycieli w wysokości 34,4 tys. zł. Podobnie było w Lusławicach, gdzie liczba uczniów z 69 obecnie spadnie za trzy lata do 60. Patrząc na zmniejszającą się corocznie liczbę dzieci w wieku szkolnym wielkość dofinansowania w obu przypadkach będzie rosła z roku na rok.

- Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie tego coraz bardziej kosztownego problemu – mówi Sławomir Krzyształowski, wójt Gminy Janów. – W liście skierowanym do Mieszkańców naszej Gminy – publikowanym na pierwszej stronie naszej gazety – podkreśliłem, że rozwiązanie, które będziemy podejmować nie może być wprowadzane kosztem uczniów, rodziców i społeczności lokalnych. Doszedłem do wniosku, że szukając drogi wyjścia z tej nakręcającej się spirali kosztów warto sięgnąć po zastosowane przez innych rozwiązania. Rzecz jasna mam na myśli takie, które okazały się sukcesem i nie pociągnęły za sobą kosztów społecznych. 20 stycznia tego roku zorganizowałem w obu szkołach spotkanie informacyjne, na które oprócz nauczycieli i rodziców zaprosiłem Andrzeja Jabłońskiego, prezydenta Fundacji „Elementarz”. Miałem nadzieję, że przedstawione przez pana prezydenta zastosowane w praktyce rozwiązania – miedzy innymi w kilku sąsiednich miejscowościach na Jurze, gdzie również mają duży problem z głębokim niżem demograficznym – pozwolą nam przynajmniej zastanowić się, czy nie warto pójść taką lub podobną drogą.

Jaka to droga? Spójrzmy na działalność Fundacji „Elementarz”. Działa od 1992 roku. Prowadzi 13 szkół: Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Katowicach, Zespół Małych Szkół na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Łutowcu, Moczydle, Postaszowicach i Tomiszowicach, Szkołę Podstawową w Podzamczu (gmina Ogrodzieniec), Soli Kiczorze (gmina Rajcza) i Łążku Ordynackim (gmina Janów Lubelski), w Siamoszycach (gmina Kroczyce, woj. śląskie), Jankowicach (gmina Krośniewice, woj. łódzkie) i Golcach (gmina Jarocin, woj. podkarpackie). Szkoła w Łutowcu jest najmniejszą szkołą w Polsce. Uczęszcza do niej 7 uczniów i 1 przedszkolak. Jest też jedną z pierwszych niepublicznych szkół zarejestrowaną w maleńkiej wiosce w gminie Niegowa. Od samego początku pracuje w grupach różnowiekowych. Jest to szkoła otwarta. Cyklicznie goszczą na zajęciach plenerowych Szkołę Podstawową „Elementarz” z Katowic. Przyjeżdżają do niej wycieczki z całej Polski, odwiedzają ich literaci, ludzie nauki, sztuki, kultury.

Pan Andrzej Jabłoński miał przygotowaną prezentację innych prowadzonych przez Fundację placówek, odbywających się w nich zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych, oferty kulturalnej dla wszystkich mieszkańców. Niestety, emocje wzięły górę. Nauczyciele i część rodziców twardo postawili sprawę – nie dopuścimy do żadnych zmian organizacyjnych. Ma zostać tak jak jest.

- Raz jeszcze podkreślam – mówi wójt Krzyształowski – celem władz gminnych nie jest likwidacja tych placówek. Szkoły oczywiście zostaną i będą funkcjonować.

Nadal będziemy rozmawiać, przekonywać, pokazywać dobre rozwiązania. Nie możemy jednak pozwolić sobie na nakręcanie spirali dopłat z gminnego budżetu. Po prostu nie stać nas na to. Z prostego rachunku liczby zajęć tygodniowych dzielonej przez tzw. pensum, czyli 18 godzin przypadających na etat nauczycielski, wynika, że w każdej z tych szkół powinniśmy mieć po około dziewięć i pół etatu nauczycielskiego. Obecnie zatrudnionych jest po 15 nauczycieli.
wyświetleń: 1832

 
 
  Dane kontaktowe i informacyjne

Urząd Gminy w Janowie
ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów

tel. 34 3278048, 34 3278501