Strona główna / Szlaki turystyczne


Szlaki turystyczne
I. SZLAKI PIESZE

1. Szlak Orlich Gniazd - (czerwony) - 163km (Częstochowa-Kraków)

      Przez gminę przebiega na odcinku 14 km przez miejscowości
      Pabianice - Złoty Potok - Ostrężnik, dostępny dla rowerów

2. Szlak Warowni Jurajskich - (niebieski) - 160km (Mstów-Rudawa)
      Przez gminę przebiega na odcinku 10 km przez miejscowości
      Siedlec-Ostrężnik, dostępny dla  rowerów.

3. Szlak Zamonitu im.T.Belkego - (żółty) - 77 km (Poraj-Niegowonice)
      Przez gminę przebiega na odcinku 12 km przez miejscowość
      Złoty Potok, dostępny dla rowerów.

4. Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty - wrzesień 1939r. - (zielony) - 34 km
      (Częstochowa-Janów)

      Przez gminę przebiega na odcinku 15 km przez miejscowości
      Siedlec-Złoty Potok-Janów, dostępny dla rowerów.

5. Szlak Gór Gorzkowskich - (czarny) - 30 km (Julianka-Krasawa II)
      Przez gminę przebiega na odcinku 19 km przez miejscowości
      Apolonka-Góry Gorzkowskie-Ostrężnik, dostępny dla rowerów.

6. Międzynarodowy Szlak Maryjny - Mariazell - Częstochowa
      (pieszo - rowerowo - samochodowy  - biało - żółto - niebieski)
      Przez gminę przebiega od Ostręźnika, przez Złoty Potok, Janów do Ponika.

II. SZLAKI ROWEROWE

1. Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd - (czerwony) - 64km
      (Częstochowa-Morsko)

      Przez gminę przebiega na odcinku 5km przez osady
      Siedlec "Szczypie"-Ostrężnik.

2. Jurajski Szlak Rowerowy Z.Krasińskiego - (zielony) - 70km
      (Częstochowa-Myszków)

      Przez gminę przebiega na odcinku 14km przez miejscowości
      Dziadówki-Janów-Złoty Potok-Ostrężnik.

3. Jurasjki Hotelu "Kmicic" - (czarny) - 23km (pętla "Kmicica")
      Przez gminę przebiega na odcinku 17km przez miejscowości
      Złoty Potok-Bystrzanowice-Siedlec.

4. Szlak rowerowy "Kacpra Karlińskiego  - (biebieski) - 16 km (Olsztyn - Złoty Potok)
      Przez gminę przebiega na odcinku 8 km przez miejscowości
      Siedlec, Bogdaniec, Aleję Klonów.
5. Ścieżka rowerowa doliny Wiercicy "Ku Źródłom"
     (oznakowana - 11 km, Janów - Złoty Potok - Ostrężnik)

III. SZLAKI KONNE

1. Jurajski Stajni "Wiking" - 22 km (pętla "Wikinga")
      Przez gminę przebiega na odcinku 16 km przez miejscowości
      Złoty Potok- Siedlec.

2. Szlak Jurajskiej Karawany Konnej - 15 km (Złoty Potok-Olsztyn)
      - Jurajska Pętla

      Przez gminę przebiega na odcinku 10 km przez miejscowości
      Złoty Potok, Pabianice-Brus.

3. Szlak Kosmiczny (Galeria Planet) - 12 km. Przez gminę przebiega
     z miejscowości Piasek do Złotego Potoku.

4. Transjurajski Szlak Konny PTTK - (pomarańczowy) - 130km
      (Kraków-Częstochowa)

      Przez gminę przebiega na odcinku 18 km przez miejscowości
      Ostrężnik, Złoty Potok, Siedlec, Pabianice-Brus.

IV. ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

1. Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna w rezerwacie "Parkowe" (12 przystanków - 4,5 km)
Złoty Potok od wzgórza Kmicica do Diabelskich Mostów

2. Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna "Tropem Tajemnic" (8 przystanków - 1,7 km)
Od Źródeł Zdarzeń poprzez Jaskinię Ostręźnicką i ruiny Zamku Ostrężnik.

3. Ścieżka dydaktyczno - spacerowa w Siedlcu (10 przystanków - 7 km)
Od Schroniska PTSM poprzez Pustynię Siedlecką, Kadzielnię do Kamieniołomu.

4. Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna "Leśniczówka Dziadówki" (ścieżka leśna 3,5 km)
Od Sygontki przez stawy Krasianów do Ponika

5. Ścieżka historyczno - przyrodnicza "Złota Kraina Pstrąga" (5 km w dolinie Wiercicy)

6. Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna "Szlak zjawisk krasowych ( 8 km od Ostrężnika do Poniku)

7. Śląski Szlak Architektury drewnianej - (przebiega obok Młyna Kołaczek w Złotym Potoku)

8. Ścieżka "Szlak Maryjny" w Pabianicach ( w obrębie wsi Pabianice - 20 kapliczek przydrożnych)
  
  Dane kontaktowe i informacyjne

Urząd Gminy w Janowie
ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów

tel. 34 3278048, 34 3278501