I. INFORMACJA TURYSTYCZNA
1. Janów, ul.Częstochowska 1  tel.(034)32-78-048  wew.17 (przy Urzędzie Gminy Janów)
2. Janów, ul.Częstochowska 1  tel.(034)36-61-609 (przy Bibliotece Gminnej w Janowie)

II. WYPOŻYCZALNIE ROWERÓW
1. Złoty Potok, ul.mjr.Jana Wrzoska  tel.(034)32-78-064, 32-78-251 (przy Hotelu "Kmicic")

III. WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU WODNEGO
1. Złoty Potok, ul.mjr.Jana Wrzoska  tel.(034)32-78-064, 32-78-251 (przy Hotelu "Kmicic")

IV. STAJNIE KONI
1. Złoty Potok, Stajnia "Wiking" ul.Kościuszki 8/1   tel.(034)32-78-119, automat (034)801-20-20,
kom.0607 989-228
2. Julianka 1, Stajnia "Kalina"  tel.(034)35-47-392
3. Sokole Pole 43,  tel.(034)32-78-812
4. Sokole Pole 16,  tel.0501 536-931
5. Jurajska Karawana Konna FTG "Oaza" Piasek  tel.(034)36-31-365

V. POLA NAMIOTOWE
1. Złoty Potok, Pole Biwakowe "Nad Amerykanem", ul. Kościuszki
2. Złoty Potok, Pole Biwakowe "Złoty Potok", ul.mjr.Jana Wrzoska,  tel.(034)32-91-087

VI. GASTRONOMIA
1. Złoty Potok, Restauracja "Kmicic", ul.mjr.Jana Wrzoska 35,  tel.(034)32-78-251, 120 miejsc
2. Złoty Potok, Restauracja "Źródlana", ul.Kościuszki 73,  tel.(034)32-78-202, 50 miejsc - w 2005 roku w remoncie
3. Janów, Restauracja "Nad Potokiem", Plac Grunwaldzki 16,  tel.(034)32-78-015, 90 miejsc

VII. PARKINGI
1. Złoty Potok, ul.mjr.Jana Wrzoska (parking przy campingu)
2. Złoty Potok (parking przy drodze do Żarek, obok krzyżówki do Siedlca)
3. Janów (parking przy drodze na Przyrów)

VII. BOISKA
1. Piłka nożna - Złoty Potok - 2 boiska na błoniach nad stawem Amerykan
2. Piłka plażowa - Złoty Potok - 2 boiska przy stawie Amerykan
3. Korty tenisowe - Złoty Potok - na terennie parku przy pałacu Raczyńskich

IX. MUZEA I OBIEKTY DO ZWIEDZANIA
1. Muzeum Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku  tel.(034)32-78-191
2. Wystawa przyrodnicza z terenu Jury w pałacu Raczyńskich  tel.(034)32-78-094
3. Pasieka i pracownia pszczelarska na terenie parku Raczyńskich  tel.(034)32-78-094
4. Pstrągarnia Raczyńskich w Złotym Potoku - sprzedaż pstrąga  tel.(034)32-78-076

X. PRZEWODNICY PTTK I PRZEWODNICY PO GMINIE JANÓW
1. mgr Stefan Zatoński - Złoty Potok  tel.(034)32-78-180
2. mgr inż. Janusz Cykowski - Złoty Potok  tel.(034)32-78-300
3. Pełnomocnik Gminy ds. Turystyki i Promocji - mgr inż. Ireneusz Bartkowiak  tel.(034)32-78-048, tel.(034)32-78-501 fax.(034)32-78-081, e-mail:gmina@janow.pl